slider-1slider-2slider-3


du lich ba hon dam

Tour Hòn Đầm | Đảo Bà Lụa | Tour Hòn Nghệ.

 14:24 21/10/2017

Chúng tôi thường xuyên tổ chức tour du lịch trọn gói tàu riêng - xe riêng cho nhóm khách tham quan khám phá tại Ba Hòn Đầm - Quần Đảo Bà Lụa trọn gói. Ngoài ra còn cho thuê tàu du lịch cho nhóm khách tham quan đảo tự túc bằng tàu du lịch dưới 50 khách.