slider-1slider-2slider-3


tàu di hon nghê

Tàu Ra Hòn Nghệ | Tàu Du Lịch Đảo Hòn Nghệ

 14:11 21/10/2017

Cho thuê tàu du lịch đi Đảo Hòn Nghệ từ 10 khách đến 50 khách chạy theo yêu cầu về thơi gian của quý khách. Tàu Cao Tốc và Tàu Gỗ chuyển phục vụ khách du lịch có áo phao an toàn cho mỗi hành khách.