slider-1slider-2slider-3


tàu ra hòn đầm

Tàu ra Ba Hòn Đầm | tàu đi Ba Hòn Đầm.

 10:16 23/11/2017

Tàu du lịch Đảo Bà Lụa , Ba Hòn Đầm điều có đăng kiểm an toàn, trên tàu có áo phao cho mỗi hành khách, tàu lớn có cả chỗ ngắm cảnh, ghế tắm nắng, câu cá...