slider-1slider-2slider-3


quán ăn đảo bà lụa

Khách Sạn Nhà Nghỉ Resort Đảo Bà Lụa Kiên Lương Kiên Giang

 20:56 13/08/2021

Khách Sạn Nhà Nghỉ Resort Đảo Bà Lụa Kiên Lương Kiên Giang chuyện nhận lẽ và khách đoàn lưu trú với số lượng bungalow tiêu chuẩn tiện nghi phục vụ cùng lúc lên đến 300 khách.